"CFS 2018"
BossCFVN  “thẳng cánh” tới CFS 2018

BossCFVN “thẳng cánh” tới CFS 2018

Đại diện cho Đột Kích Việt Nam, BossCFVN là một trong 2 niềm hy vọng sẽ mang lại vinh quang cho thể thao điện tử nước nhà.